Derneğin Amaçları

Derneğin amaçları; Fenerbahçe Spor Kulübü’ne kulüpçe talep edilen veya resen her türlü hukuki yardımı yapmak, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı hukuk profesyonellerini bir çatı altında toplamak, Üyelerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, Hukuk dallarında bilimsel faaliyetlerde bulunmak, Spor sahalarından küfür ve şiddetin uzaklaştırılması için gerekli önlemlerin alınmasına ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak, Sporun centilmenlik çerçevesinde yapılması için teşvik edici ve ödüllendirici çalışmalar yapmak, Fenerbahçe sevgisini yaymak ve pekiştirmek, taraftar sayısını arttırmak, Üyeleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak, Dernek üyeleri arasında iletişimi kuvvetlendirici faaliyetlerde bulunmak, Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üye sayısının artması için çalışmalarda bulunmak ve kongre üyesi olmak isteyenlere yardımcı olmak, Sosyal sorumluluk projelerine, katılmak, düzlemek ve faaliyete geçirmek, Toplum içinde derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübünü tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

HUKUKÇU FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ

Adalete 'Fener Ol'

“Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmis ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim.”

Mustafa Kemal Atatürk

DERNEĞİN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİ

Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü eser inşaatı yaptırabilir.

b) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü basılı ve dijital yayını çıkarabilir, kitap bastırabilir; toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir. Bu etkinliklerden gelir elde edebilir.

c) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla vakıf ve

yardımlaşma sandığı kurabilir. Dernek faaliyetlerine katkı sağlamak için gerekli yatırımları yapabilir, ticari işletme açabilir.

d) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapabilir, öneri ve dilekleri belirleyebilir. Teşvik edici ödüller verebilir.    

e) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım alır, verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

f) Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir. mevzuatın spor ve hukuk derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapabilir.

g) Derneğe bağışlar, ölüme bağlı tasarruflarla yapılanlarda dahil olmak üzere bağış, hibe, hediye kabul edilebilir.