DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu
1.) Süleyman BOSÇA
2.) Nevzat TÜRKÖN
3.) Gülsüm Temelli ÖZEL
4.) Tolga ONUR
5.) Rıdvan DEMİRBİLEK

Disiplin Yedek
1.) Özge ÇETİN
2.) Ekin ULUS
3.) Ahmet Alper TEKİN